Jij werkt beter dan ik

Wil je een duurzame relatie aangaan met je lezer? Schrijf je boodschappen dan in de jij-vorm, niet in de ik-vorm.

Onderzoekers onder leiding van Tad Brunyé kozen acht passages uit twee beroemde romans en herschreven elke passage vanuit een ‘jij’-perspectief en een ‘ik’-perspectief.
Ze legden de passages voor aan twee groepen studenten: elke groep las steeds vier passages vanuit één perspectief. Daarna maakten de studenten een paar wiskundesommen, om vervolgens de resterende vier passages vanuit het tegenovergestelde perspectief te lezen.

De studenten gaven voor en na het lezen aan in welke emotionele staat ze waren en beantwoorden aan het eind enkele vragen over de gelezen passages. Uit de reactietijden op deze vragen en de mate waarin ze goede antwoorden gaven, bleek dat wanneer mensen een tekst lezen vanuit het ‘jij’-perspectief, ze dan meer emotioneel betrokken zijn bij de tekst en zich ook meer details kunnen herinneren over onderdelen uit het verhaal.